Informarea privind dreptul de retragere

 Dreptul de retragere poate fi exercitată de acei cumpărători, care se califică consumatori. Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 21 din 21 august 1992 privind protecţia consumatorilor, prin consumator se înțelege: orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, adoptată în vederea îndeplinirii obligației de transpunere a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, prevede:

Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 16, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât: costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist; și cele prevăzute la art. 14.

Perioada de retragere expiră în termen de 14 zile de la ziua în care consumatorul sau o parte terţă, (alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator), intră în posesia fizică a produselor.

Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele:

 1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
 2. furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 3. furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
 4. furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 5. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
 6. furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 7. furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;
 8. contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere.
 9. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 10. furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
 11. contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;
 12. prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
 13. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.

Profesionistul rambursează sumele pe care le-a primit drept plată folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

Consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract.

Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Dacă vă retrageţi, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

Prestatorul poate întârzia rambursarea sumelor, până la momentul în care a recepționat produsele returnate, sau până la momentul în care Consumatorul face dovada returnării acestora. Dintre cele două momente se ia în considerare cel anterior.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu o scrisoare trimisă prin poştă, sau e-mail. În acest scop, puteţi folosi modelul de retragere alăturat; folosirea lui nu este însă obligatorie. Ne puteți informa privind intenția dvs. de retragere și prin telefon.

În cazul trimiterii prin poștă se ia în considerare recipisa oficiului poștal, iar în cazul apelului telefonic, momentul anunțării făcute prin telefon. În cazul trimiterii prin poștă Prestatorul acceptă trimiteri recomandate, sub formă de colet. Produsele pot fi returnate prin poștă sau servicii de curierat rapid.

Consumatorul răspunde pentru prejudiciile cauzate Prestatorului prin folosința produselor contrară destinației acestora!

Aici puteți descărca Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Aici puteți descărca Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor.

Consumatorul se poate adresa Prestatorului, la datele de contact prevăzute în prezentul regulament, și în legătură cu alte aspecte.

Cel care acționează în exploatarea unei întrepinderi, și persoana care acționează în cadrul profesiei sale, nu beneficiază de dreptul de retragere prevăzută în prezentul regulament.

Etapele exercitării dreptului de retragere:

În cazul în care doriți exercitarea dreptului de a Vă retrage din prezentul contract, trebuie să ne transmiteți această intenție printr-una dintre modalitățile prevăzute de prezentul site, în termen de 14 zile. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua în care ați intrat în posesia produselor. Vă informăm, că aveți posibilitatea de a folosi modelul de retragere alăturat.

În timp de cel mult 14 zile de la data anunțării intenției de retragere, aveți obligația de a ne returna produsele livrate. Nu este necesar ca produsele să fi ajuns la noi în 14 zile, returnarea se consideră a fi făcută in termen, dacă ați trimis produsele înăuntrul termenului de 14 zile.

Vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi. Aveți posibilitatea de exercitare a dreptului de retragere, chiar înainte de a intra în posesia produselor.

În cazul în care ați comandat printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, termenul de 14 zile începe să curgă din ziua în care ați intrat în posesia fizică a ultimului produs.

Răscumpărare în termen de 50 de zile

În termen de 50 de zile calendaristice începând cu ziua în care s-a achitat prețul, puteți returna produsul neutilizat*, în ambalajul original, nedesfăcut**, în stare impecabilă, cu factura în original. În schimbul produsului returnat, Vă vom trimite un alt produs din gama noastră de produse.

Pentru a solicita răspumpărarea, ne puteți contacta departamentul nostru de achiziții la următoarea adresă de mail: info@alindashop.ro sau la numărul de telefon: 004-0312/295-345

*Opțiunea de răscumpărare beneficiază exclusiv cumpărătorilor consumatori. 
Consumator: orice persoană fizică (sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii), care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale. 
Cheltuielile ocazionate cu returnarea produsului sunt în sarcina clientului. Coletele trimise cu ramburs nu vor fi preluate.

**Condiția pentru răscumpărare este ambalajul originial nedeschis.

Descarcă informarea privind dreptul de retragere

Descarcă modelul de retragere

Descarcă procesul-verbal de înregistrare a reclamației