Termeni și condiții

 

 

În acest document se regăsesc drepturile și obligațiile ale părților: Hoppline Kft. (în continuare: Prestator, Profesionist, Comerciant, Vânzător), și clientul beneficiar (în continuare: Client, Consumator,   Utilizator, Cumpărător) al serviciilor de comerț electronic prestate de către Prestator prin intermediul paginii www.alindashop.ro (în continuare: pagină web, webshop, magazin online).

 

Prezentul „Termeni și condiții” se aplică fiecărui serviciu de comerț electronic prestat pe teritoriul României prin intermediul magazinului online www.alindashop.ro. Cumpărăturile online intră sub incidența legislației maghiare în materie, și anume Legea nr. CVIII din 2001 privind comerțul electronic (cunoscută sub denumirea de Legea e-commerce).

 

Prezentul document nu se înregistrează, există numai în formă electronică, nu se califică contract scris, nu se referă la coduri de conduită, și a fost redactat în limba română. La întrebările referitoare la funcționarea webshopului, la comenzile și la procesul de livrare, Vă stăm la dispoziție la datele de contact de mai jos. Prezentul „Termeni și condiții” se poate descărca de la: www.alindashop.ro/termeni-si-conditii.

 

1.     Date prestator

 

1.1.  Datele Prestatorului

 

Denumire:                                                Hoppline Kft.

Sediu:                                                      H-1141 Budapest, Szugló utca 130., Ungaria

Adresă de corespondență:                     H-1141 Budapest, Szugló utca 130., Ungaria

Nr. de ordine în Registrul Comerțului:     01-09-999961

Instanța de înregistrare:                          Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Registrul Comerțului de      pe lângă Tribunalul din Capitala)

CIF:                                                         39360722

Număr de statistică:                                24287526-4791-113-01

Reprezentant:                                         administrator Tátrai Norbert

Telefon:                                                   0040312295345

E-mail:                                                     info@alindashop.ro

Limba:                                                     română

 

1.2.  Datele prestatorului serviciului de web-hosting:

 

Denumire:                               Sigmanet Kft

Sediu:                                     1132 Budapest, Viktor Hugo utca 18-22., Ungaria

E-mail:                                     info@sigmanet.hu

 

 

 

2.    Dispoziții generale

 

2.1.  La aspectele nereglementate de prezentul regulament, respectiv la interpretarea prevederilor prezentului regulament se va aplica dreptul maghiar, în special dispozițiile Legii nr. V din 2013 privind Codul civil maghiar („Ptk.”), și cele din Legea nr. CVIII din 2001 privind comerțul electronic, respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, adoptată în vederea îndeplinirii obligației de transpunere a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor. Dispozițiile imperative din actele normative incidente se aplică chiar și fără prevedere expresă în prezentul regulament.

 

2.2.  Prezentul regulament intră în vigoare la data de 2 mai 2019, și râmâne în vigoare până la modificarea sau abrogarea acestuia în viitor.

Prestatorul poate modifica unilateral acest regulament. Modificările se publică pe website de către Prestator; ele intră în vigoare la data publicării.  Utilizatorii iau la cunoștință, că prin utilizarea website-ului acceptă implicit toate regulile de funcționare ale acestuia.

 

2.3.  Prestatorul își rezervă toate drepturile asupra paginii web, elementelor și conținutului acesteia, respectiv asupra distribuirii paginii. Prin intrarea în cont, sau prin efectuarea unei cumpărături, Utilizatorul acceptă în mod expres Termenii și condiții modificate, acestea fiindu-i aplicabile.  În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și condiții modificate, aveți posibilitatea de a șterge oricând contul dvs. Dacă doriți ștergerea contului, ne puteți contacta la adresa: info@alindashop.ro.

 

2.4.  Magazinul online www.alindashop.ro își desfășoară activitatea în România; administrarea site-ului se realizează în Ungaria. Cu toate că, site-ul este accesibil și în alte țări, în afara Ungariei, Clienții iau la cunoștință faptul că în relațiile între Client și Prestator se aplică legea maghiară. În cazul în care se ivesc litigii, Clientul și Prestatorul se obligă să se adreseze următoarelor instanțe din Ungaria: Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Judecătoria din sectorul 2 și 3 din Budapesta), iar în ceea ce privește litigiile care intră în competența tribunalelor: Székesfehérvári Törvényszék (Tribunalul de la Székesfehérvár), acestea având competență exclusivă.

 

2.5. Există posibilitatea, ca datele afișate pe pagina web să nu fie valabile în alte țări. Se poate ca în unele țări să fie interzisă utilizarea acestora.

Prestatorul nu răspunde pentru fapta persoanelor care accesează site-ul sau utilizează datele găsite pe teritoriul unei țări, în care astfel de activități sunt interzise de legislația țării în cauză.

 

2.6.  Utilizatorul ia la cunoștință în mod expres, faptul că Serviciul se utilizează „așa cum se găsește” și „așa cum este accesibil” .

 

2.7.  Contractul se încheie prin confirmarea comenzii. Contractul se încheie în limba română. Prestatorul nu răspunde pentru prejudicii suferite din cauza necunoașterii limbii române.

 

3.    Definiții:

 

3.1.  Consumator:  persoana fizică care acționează în afara profesiei sau activității sale comerciale

3.2.  Serviciu: serviciul oferit de pagina www.alindashop.ro, care include livrarea de produse electronice, produse din categoriile casa și grădina, sport și timp liber, respectiv îngrijire personală.

3.3.  Prestator: administratorul paginii www.alindashop.ro. cu datele în punctul 1.

3.4.  Utilizator: persoana care accesează site-ul/efectuează cumpărături, comenzi pe pagina web.

 

4.    Înregistrare

 

4.1.  Prin înregistrare, Clientul confirmă că a citit prevederile regulamentului privind „Termeni și condiții”, respectiv „Politica de confidențialitate” afișate pe pagina web și le acceptă. Astfel, Clientul își dă consimțământul la prelucrarea datelor așa cum este prevăzută în politica de confidențialitate.

 

4.2.  Prestatorul nu răspunde pentru eventualele întârzieri cu livrarea cauzate de furnizarea de date greșite/inexacte de către Client, și nici de probleme cauzate de neglijența sau culpa Clientului. Prestatorul nu răspunde pentru prejudicii cauzate prin uitarea parolei sau divulgarea acesteia către terțe persoane de către însuși Clientul.  Clientul are posibilitatea de a-și modifica datele introduse anterior, inclusiv cele privind o comandă în curs de realizare, după intrarea în cont. Prestatorul nu răspunde pentru prejudicii ivite ca urmare a modificării greșite de către Client a datelor înregistrate.

 

4.3.  Etapele înregistrării:

 

 

    Apăsați butonul „Înregistrare” din partea dreaptă sus a paginii.

 

    Introduceți datele personale în căsuțele.

 

  Pentru înregistrarea în mod valabil, completarea căsuțelor marcate cu „*”, respectiv acceptarea principiilor de prelucrare a datelor conform Regulamentului General de Protecția Datelor (GDPR) este obligatorie.

  La datele de înregistrare introduceți adresa de e-mail și parola pe care doriți să folosiți pentru înregistrare și pentru intrarea în cont în viitor.

    După completarea căsuțelor apăsați butonul „Înregistrare”.

 

4.4.  O adresă de e-mail se poate înregistra o singură dată, deoarece înregistrarea se identifică prin adresa de e-mail. Înregistrarea nu creează nicio obligație în sarcina persoanei care se înregistrează.

 

4.5.  Având în vedere faptul că, unele produse afișate pe site se pot preda numai persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani, iar persoana însărcinată cu livrarea are obligația de a verifica acest aspect, Vă rugăm să ne furnizați date corecte și corespunzătoare adevărului. Vă rugăm să comandați produse numai pentru dvs., iar la livrare să preluați comanda personal sau prin împuternicit.

 

4.6.  În cazul în care cumpărătorul a uitat parola utilizată la înregistrare, are posilitatea de a folosi sistemul creat în scopul rezolvării situațiilor de acest fel. În acest proces, după introducerea adresei de mail de la înregistrare, veți primi un mail în care Prestatorul descrie pasurile care trebuie urmărite pentru a genera o nouă parolă.

 

5.    Produsele oferite

 

5.1. Produsele oferite spre vânzare de către magazinul online Alinda, le găsiți în listele de mai sus, ordonate după tematică. Informațiile despre produsele (inclusiv denumirea produsului, imaginea cu rezoluție relativ mare a produsului, utilitatea, folosința, prețul acestuia, respectiv, informarea în legătură cu garanția legală sau contractuală, după caz, și alte informații) se regăsesc la pagina de date a produsului, dând clic pe imaginea produsului.

 

5.2.  Prețurile afișate includ taxa pe valoarea adăugată (TVA) prevăzută de lege. Acestea nu includ însă prețul livrării la domiciliu și nici rambursul. Nu se percepe taxe în mod separat pentru ambalare.

 

5.3.  În magazinul web Prestatorul afișează denumirea produselor și o poză despre produs. Dacă doriți informații suplimentare privind produsul, apăsați poza, sau butonul „Mă uit la produs”.

Astfel, veți fi redirecționat la pagina produsului, care conține informații detaliate despre acesta. Informațiile afișate au la bază informațiile furnizate de către importatorul autorizat. Informațiile respective au fost dezvăluite administratorului paginii de către societatea autorizată pentru punerea în circulație a bunurilor. Informațiile se publică în măsura necesară pentru a cumpăra în cunoștință de cauză. Prestatorul nu răspunde pentru conținutul acestor informații; pentru veridicitatea celor cuprinse în informațiile de cumpărare răspunde exclusiv producătorul.

 

5.4.  În ciuda eforturilor Prestatorului se poate întâmpla, ca imaginea afișată despre produs să diferă de la produsul aflat în colet. Această însă nu înseamnă, că ar exista diferențe în privința componentelor. Descrierea și imaginea produsului pot indica un alt număr dintr-un fel de produse, care alcătuiesc un set, decât cel afișat în denumirea produsului; în acest caz, se ia în considerare numărul din denumirea produsului. Dacă imaginea afișată este o simplă ilustrație, acest aspect se afișează de către Producător.

 

5.5.  În cazul în care doriți mai multe detalii, decât cele afișate pe pagina web, privind calitatea, caracteristicile, utilizarea, sau utilitatea unui produs din magazinul web, vă rugăm, adresați-vă, persoanei prevăzute în punctul 1 din datele de contact afișate, sau, putem fi contactați și la celelalte date de contact afișate în prezentul Termeni și condiții.

 

5.6.  Prețul redus al produselor se afișează într-un loc ușor de observat, în mod neechivoc. Utilizatorul ia la cunoștință, că reducerile se pot varia și pot fi modificate de Prestator.

 

 

5.7.  În cazul în care, în ciuda eforturilor depuse de Prestator, apar greșeli pe site, în special prețuri evident greșit afișate, de ex. de 0 sau 1 leu, Prestatorul nu este obligat să vândă produsul la prețul greșit, ci are dreptul să oferă livrarea pentru prețul corect, iar Clientul se poate retrage din contract cunoscând adevăratul preț.

 

       5.8.  Prețul greșit înseamnă o mare disproporție între prețul afișat și valoarea adevărată a produsului. De la consumatorul obișnuit se poate aștepta în mod rezonabil să recunoască o astfel de greșeală. Conform prevederilor Codului civil maghiar, contractul nu este altceva, decât manifestarea concordanței voințelor părților. În cazul în care nu există un acord de voințe între părți, nu putem vorbi despre un contract valabil încheiat, din care ar decurge drepturi și obligații în sarcina părților. Din acest motiv, comenzile confirmate cu preț greșit se consideră a fi contracte lovite de nulitate.

 

6.    Etapele comenzii

 

6.1.  Accesați magazinul online.

    Dacă nu v-ați înregistrat încă, înregistrați-vă conform punctului 4 din prezentul regulament.

    Dacă v-ați înregistrat deja, apăsați butonul „INTRARE” din partea dreaptă sus a paginii.

    Introduceți adresa de mail și parola pentru a intra în cont, apoi apăsați butonul „INTRARE”.

.

 

6.2.  Selectați produsul/produsele dorit(e).

    În meniul derulant de mai sus regăsiți categoriile de produse.

    Apăsați produsul dorit (descrierea se poate accesa prin butonul „detalii”).

     Lângă imaginea produsului se afișează prețul întreg al acestuia, ori, după caz, prețul redus.

 

6.3.  Selectați cantitatea.

     În căsuța cu prețul produsului introduceți cantitatea dorită. Cantitatea se poate modifica la pasurile ulterioare.

 

6.4.  Adăugați produsul în coș.

    Apăsați butonul „ADAUGĂ ÎN COȘ”.

 

6.5.  Coșul

    Apăsând butonul „COȘ” din partea dreaptă sus a paginii, puteți vizualiza conținutul coșului.

    După apăsarea butonului „ADAUGĂ ÎN COȘ”, se poate vizualiza conținutul detaliat al coșului cu ajutorul butonului „VIZUALIZARE COȘ”.

     Dacă doriți să mai adăugați produse în coș, apăsați butonul „CONTINUAREA CUMPĂRĂTURILOR”.

   Dacă doriți creșterea, sau scăderea numărului unui anumit produs din coș, puteți modifica cantitatea în câmpul de sub „cantitate”. După modificarea cantității, apăsați butonul „ACTUALIZAREA COȘULUI”.

   Dacă doriți ștergerea anumitor elemente din coș, apăsați coșul de gunoi de la sfârșitul rândului.

 După finalizarea cumpărăturilor, apăsați butonul „ÎNAINTE SPRE CASĂ” din dreapta.

 

6.6.  Plasarea comenzii prin intrare în cont/conectare, prin creare cont/înregistrare sau fără creare cont/fără înregistrare

    Vă rugăm selectați una dintre cele 3 modalități:

 

1)                Intrare în cont/Conectare: dacă v-ați înregistrat anterior, apăsați linkul „Conectare”, respectiv introduceți adresa de mail și parola.

2)                Înregistrare/Creare cont: dacă nu v-ați înregistrat încă, vă puteți înregistra prin urmărirea etapelor descrise în punctul 4; sau cu ocazia lansării comenzii, după introducerea datelor, introduceți o parolă. Astfel, veți fi înregistrat în mod automat.

3)                Plasarea comenzii fără înregistrare/fără cont: dacă nu v-ați înregistrat încă și doriți efectuarea cumpărăturilor fără înregistrare, este necesar ca, înainte de introducerea datelor de livrare, să introduceți adresa de mail, iar căsuța pentru parolă să lăsați goală.

 

    Dacă doriți modificarea conținutului coșului, apăsați butonul „înapoi”.

    După verificarea datelor puteți continua cu introducerea datelor de facturare.

 

6.7.  Introducerea datelor de livrare și de facturare.

    Completați căsuța „Date de facturare” cu atenție. Va rugam sa aveti grija deosebita pentru a va introduce datele cu acuratete si in conformitate cu cerintele formale.

    Dacă adresa de facturare este identică cu adresa de livrare, Vă rugăm selectați căsuța „Adresa de facturare este aceeași cu adresa de livrare”.

    Dacă doriți modificarea datelor introduse anterior sau a coșului, apăsați butonul „înapoi”.

    În câmpul „mesaj către vânzător” aveți posibilitatea de a nota observații în legătură cu comanda.

    După verificarea datelor puteți continua cu introducerea datelor de livrare.

 

6.8.  Livrare și modalități de plată.

    La „modalități de livrare” selectați  modalitatea de livrare dorită.

    La „Plată” selectați modalitatea de plată dorită.

    Dacă doriți modificarea datelor introduse anterior sau a coșului, apăsați butonul „înapoi”.

  După verificarea datelor puteți continua, dacă este cazul, cu introducerea codului de cupon, sau treceți direct la verificarea comenzii.

 

6.9.  Verificarea comenzii.

    Vă rugăm verificați sumarul comenzii din partea dreaptă a paginii.

    Dacă doriți modificarea datelor introduse anterior sau a coșului, apăsați butonul „înapoi”.

    După verificarea datelor vă rugăm apăsați butonul „COMANDĂ”.

 

6.10.  Notificare prin e-mail.

    Veți primi în curând un mesaj generat automat despre sumarul comenzii.

    Vă rugăm, păstrați acest mesaj, deoarece acesta conține numărul de identificare al comenzii.

 

6.11.     VĂ MULȚUMIM PENTRU COMANDĂ!

 

7.    Informații privind comanda

 

7.1.  Prin apăsarea butonului „ADAUGĂ ÎN COȘ” Clientul selectează produsele dorite. La finalul procesului de comandă, descris detaliat în punctul 6. (introducerea datelor,  verificarea datelor,  corectarea eventualelor greșeli, însumarea și verificarea comenzii), prin butonul „TRIMITE COMANDA”, Clientul plasează o comandă, care constituie o ofertă de a contracta.

 

7.2.  Prestatorul trimite mesaj de confirmare generat automat Cumpărătorului fără întârzieri, și, în orice caz, în cel mult 48 de ore de la recepționarea comenzii. Prin acest mesaj Prestatorul îi aduce la cunoștința Cumpărătorului primirea comenzii. Mesajul de confirmare conține sumarul comenzii, respectiv produsele comandate, prețul acestora,  modalitatea de plată,  termenul de livrare,  modalitatea de predare-primire a produsului,  costul livrării și numărul de ordine a comenzii generat de sistemul Prestatorului (numărul de comandă). Confirmarea comenzii are semnificația de acceptare a ofertei. Comanda, respectiv confirmarea comenzii se consideră a fi recepționată de către Prestator, respectiv de către Cumpărător, la momentul când acestea devin accesibile destinatarului.

 

7.3.  Prestatorul se obligă să execute contractul în condițiile stabilite în mesajul de confirmare, livrând produsele descrise în confirmare. Părțile pot conveni asupra livrarea unui produs înlocuitor printr-un contract nou. Prețul va fi achitat în întregime de către Cumpărător, Prestatorul nu-i oferă credit de consum în niciun caz.

 

7.4.  Vă informăm că plasarea comenzii are ca consecință nașterea obligației de plată în sarcina dvs.

 

7.5. Rectificarea datelor: Utilizatorul, înainte de finalizarea comenzii, se poate întoarce la o etapă anterioară în toate cazurile, în vederea corectării datelor. 

 Dorim sa atragem atentia clientilor nostri ca in cazul in care comanda este plasata si facturata cu date de facturare incorecte furnizate de client, vom putea indeplini cererile de modificare primite in maxim 10 zile lucratoare de la data de emitere a facturii. In cazul in care clientul isi introduce datele gresit din vina proprie, nu putem indeplini cererile de modificare a facturii primite dupa 10 zile lucratoare.

 

7.6. Utilizatorul primește un mail de confirmare după plasarea comenzii. În cazul în care, Utilizatorul nu primește acest mesaj într-un termen rezonabil, în funcție de natura serviciului, sau în cel mult 48 de ore de la plasarea comenzii, Utilizatorul nu mai poate fi ținut de oferta respectivă.

Prestatorul nu răspunde pentru neîndeplinirea obligații de confirmare în timp, în cazul în care, aceasta se datorează introducerii greșite a adresei de mail de către Utilizator, sau acesta nu poate primi mailuri datorită lipsei spațiului de stocare în contul său.

 

8.    Condiții de plată și predare

 

8.1. Plata prețului se poate efectua, în funcție de modalitatea livrării:

  La predare (ramburs)

  Plată Online (Simple)

 

Mai multe detalii despre modalitățile de plată sunt disponibile pe site-ul www.alindashop.ro la secțiunea „plăți”.

 

9.    Termenul de livrare:

 

9.1.  Termenul de livrare este maxim 10 zile lucrătoare de la plasarea comenzii, cu excepția cazului în care produsul solicitat nu se află în stoc. În acest din urmă caz, părțile stabilesc prin telefon și/sau e-mail un termen de livrare. Dacă plata prețului se efectuează prin plată online, termenul de 10 zile începe la momentul în care plata apare pe contul bancar al Prestatorul.

 

10.  Predare

 

10.1.   Coletul va fi predat Utilizatorului de către:

 

   Serviciul de curierat DPD sau Urgent Cargus

Mai multe detalii despre modalitățile și condițiile de livrare sunt disponibile pe pagina www.alindashop.ro la secțiunea „livrare”.

 

10.3. Cumpărătorul verifică integritatea coletului la predare, în fața agentului de livrare. În cazul constatării de deteriorări, Cumpărătorul este obligat să consemneze acest lucru pe scrisoarea de livrare, și este obligat să nu preia coletul. În acest caz, Cumpărătorul are obligația de a notifica acest lucru Prestatorului, fără întârzieri nejustificate. Dacă Cumpărătorul a preluat coletul deteriorat, Vânzătorul nu acceptă reclamații ulterioare. Cu toate acestea, Cumpărătorul este obligat să preia coletul în toate cazurile în care acesta nu prezintă deteriorări în exterior, în caz contrar fiind obligat la achitarea costului de livrare. Condiția refacerii livrării este plata în avans.

 

10.4. În cazul plății prin ramburs factura se va regăsi în colet.

 

 

11.  Prelucrarea comenzii și alte informații despre executarea contractului

 

11.1. Prelucrarea comenzilor se efectuează în programul de lucru al Prestatorului. Plasarea comenzii se poate face și în afara programului de lucru, iar în cazul în care plasarea comenzii a avut loc după sfârșitul programului, aceasta va fi prelucrată în următoarea zi lucrătoare. În toate cazurile, mesajul de confirmare prevede data prelucrării comenzii.

 

11.2. Termenul general de executare este 10 zile lucrătoare de la confirmare. În toate cazurile, veți primi notificare prin e-mail sau telefon despre termenul de livrare și suma totală de plată, în cazul plății prin ramburs.

 

11.3. În temeiul contractului de vânzare-cumpărare, Prestatorul are obligația transmiterii dreptului de proprietate, iar Cumpărătorul are obligația de plată a prețului și preluare a bunului.

 

11.4. În cazul vânzătorului comerciant, și cumpărătorului consumator, dacă vânzătorul și-a asumat obligația de livrare, riscul contractului se transmite cumpărătorului odată cu preluarea coletului de către acesta, sau de către persoana împuternicită de acesta. În cazul în care transportatorul a fost desemnat de cumpărător, riscul contractului se transmite cumpărătorului odată cu preluarea coletului de către acest transportator, cu excepția cazului în care, acel transportator a fost propus de vânzător.

 

11.5. În cazul vânzătorului comerciant și cumpărătorului consumator, în lipsă de stipulație contrară, vânzătorul (aici: Prestator) are obligația de a pune bunul la dispoziția cumpărătorului (aici: Utilizator) fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 30 de zile de la momentul încheierii contractului.

 

11.6. În caz de întârziere din partea Prestatorului, Utilizatorul are dreptul de a stabili un termen suplimentar. În cazul în care Prestatorul nu execută contractul nici în termenul suplimentar, cumpărătorul are dreptul la rezoluțiunea unilaterală a contractului.

 

11.7.  Cumpărătorul are dreptul la rezoluțiune unilaterală fără acordarea de termen suplimentar, în cazul în care:

a) Prestatorul i-a adus la cunoștință în mod expres că nu va executa contractul; sau

b) conform înțelegerii părților, sau naturii prestației, contractul trebuia executată la un anumit termen, care nu a fost respectat de către Prestatorul.

 

11.8. În cazul în care neexecutarea din partea Prestatorului datorează faptului că acesta nu mai are produsul comandat în stoc, el este obligat să aducă acest lucru de îndată la cunoștința cumpărătorului, respectiv să restituie prețul plătit acestuia, fără întârzieri nejustificate.

11.9.  Dorim sa atragem atentia clientilor nostri ca in cazul in care comanda este plasata si facturata cu date de facturare incorecte furnizate de client, vom putea indeplini cererile de modificare primite in maxim 10 zile lucratoare de la data de emitere a facturii. In cazul in care clientul isi introduce datele gresit din vina proprie, nu putem indeplini cererile de modificare a facturii primite dupa 10 zile lucratoare.

 

12.  Informarea privind dreptul de retragere

 

12.1. Dreptul de retragere poate fi exercitată de acei cumpărători, care se califică consumatori. Potrivit Ordonanței Guvernului României nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, prin consumator se înțelege: orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

 

12.2. Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, adoptată în vederea îndeplinirii obligației de transpunere a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile de la livrarea produsului pentru a se retrage din contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere, având dreptul să înapoieze produsul. În lipsa acestei informări, termenul de retragere este de 1 an.

 

12.3. Perioada de retragere expiră în termen de 14 zile de la ziua în care consumatorul sau o parte terţă, (alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator), intră în posesia fizică a produselor.

 

12.4. Dreptul de retragere poate fi exercitată chiar și înainte de momentul intrării în posesia fizică a produselor.

 

12.5. Cheltuielile restituirii produselor cad în sarcina cumpărătorului.

 

12.6. Cumpărătorul nu este obligat să suporte alte costuri decât cel ocazionat de expedierea coletului la Prestator. Cu toate acestea, Consumatorul răspunde pentru prejudiciile cauzate Prestatorului prin folosința produselor contrară destinației acestora.

 

12.7. Consumatorul nu beneficiază de dreptul de retragere atunci când contractul are ca obiect furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar.

 

12.8. Sunt exceptate de la dreptul de retragere, în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale, următoarele:

a)     contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;

b)     furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

c)      furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

d)     furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;

e)     furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

f)       furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;

g)     contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere.

h)     furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

i)       furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;

j)       contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;

k)      prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;

l)       furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

 

12.9. Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.

 

12.10. Profesionistul rambursează sumele pe care le-a primit drept plată folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

 

12.11. Consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract.

 

12.12. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

 

12.13. Termenul-limită este respectat, dacă Consumatorul returnează sau predă produsele în 14 zile.

 

12.14. Consumatorul este obligat să suporte doar costul returnării, cu condiția ca aceasta să nu fi asumat de Comerciant.

 

12.15. Comerciantul nu este obligat să vă ramburseze costurile suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi.

 

12.16.  Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

 

12.17. Prestatorul poate suspenda rambursarea sumelor, până la momentul în care a recepționat produsele returnate, sau până la momentul în care Consumatorul face dovada returnării acestora. Dintre cele două momente se ia în considerare cel anterior.

 

12.18. Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu o scrisoare trimisă prin poştă, sau e-mail. În acest scop, puteţi folosi modelul de retragere alăturat; folosirea lui nu este însă obligatorie. Ne puteți informa privind intenția dvs. de retragere și prin telefon.

În cazul trimiterii prin poștă se ia în considerare recipisa oficiului poștal, iar în cazul apelului telefonic, momentul anunțării făcute prin telefon.

În cazul trimiterii prin poștă Prestatorul acceptă trimiteri recomandate, sub formă de colet. Produsele pot fi returnate prin poștă sau servicii de curierat rapid.

 

12.19. Consumatorul este obligat să folosească produsul conform destinației sale, în caz contrar fiind ținut răspunzător pentru prejudiciile cauzate.

 

12.20.  Aici puteți descărca Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

 

 

12.21.  Aici puteți descărca Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor.

 

12.22. Consumatorul se poate adresa Prestatorului, la datele de contact prevăzute în prezentul regulament, și în legătură cu alte aspecte.

 

12.23. Dreptul de retragere poate fi exercitat numai de către consumator, astfel cum este prevăzut în Ordonanța Guvernului României nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor.

 

12.24. Persoana care acționează în exploatarea unei întrepinderi, și cea care acționează în cadrul profesiei sale, nu beneficiază de dreptul de retragere prevăzută în prezentul regulament.

 

12.25.   Etapele exercitării dreptului de retragere:

În cazul în care doriți exercitarea dreptului de a Vă retrage din prezentul contract, trebuie să ne transmiteți această intenție printr-una dintre modalitățile prevăzute de prezentul site, în termen de 14 zile. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua în care ați intrat în posesia produselor.

Vă informăm, că aveți posibilitatea de a folosi modelul de retragere alăturat.

În timp de cel mult 14 zile de la data anunțării intenției de retragere, aveți obligația de a ne returna produsele livrate. Nu este necesar ca produsele să fi ajuns la noi în 14 zile, returnarea se consideră a fi făcută in termen, dacă ați trimis produsele înăuntrul termenului de 14 zile.

Vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi. Aveți posibilitatea de exercitare a dreptului de retragere, chiar înainte de a intra în posesia produselor.

În cazul în care ați comandat printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, termenul de 14 zile începe să curgă din ziua în care ați intrat în posesia fizică a ultimului produs.

 

13.  Conformitatea și garanția

 

Executare neconformă

 

Executarea se consideră a fi neconformă, dacă, la momentul executării, prestația nu corespunde condițiilor calitative stabilite de lege, sau în contract. Executarea nu se consideră a fi neconformă, în cazul în care beneficiarul a cunoscut, sau trebuia să cunoască, defectul la momentul încheierii contractului. În contractele încheiate între profesioniști și consumatori, clauza contrară dispozițiilor prezentului capitol în detrimentul consumatorului este nulă.

 

Garanția pentru conformitate

 

13.1. În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată.

 

13.2. Ce măsuri poate solicita Consumatorul în caz de neconformitate?

Consumatorul poate alege una dintre modalitățile următoare de remediere:

Consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.

În cazul în care nu a solicitat, sau nu a putut solicita, repararea sau înlocuirea, Consumatorul poate să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului, sau de rezoluţiunea contractului privind acest produs.

Consumatorul mai are posibilitatea reparării produsului pe cheltuiala Profesionistului.

Modalitatea de remediere aleasă se poate schimba ulterior într-o altă modalitate, cheltuielile ocazionate de schimbare însă vor fi suportate de Cumpărător, cu excepția cazului în care, această schimbare a fost justificată, sau a fost necesară din cauza conduitei Profesionistului.

 

13.3. Care este termenul pentru solicitarea remediilor?

 

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul de îndată despre lipsa de conformitate, sau cel mult în termen de două luni de la data la care a constatat-o. Răspunderea vânzătorului este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

 

13.4. Persoana căreia i se pot solicita remedierea lipsei de conformitate: Prestatorul (aici: Profesionist, Comerciant, Vânzător).

 

13.5.  Ce alte condiții mai trebuie îndeplinite pentru solicitarea remedierii?

 

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia. În acest caz, după notificarea lipsei conformității Prestatorului, singura condiție este dovedirea faptului că produsul a fost achiziționat de la Prestator.

 

Dacă lipsa de conformitate apare după împlinirea termenului de 6 luni, Consumatorul trebuie să dovedească faptul că, lipsa de conformitate a existat la momentul livrării.

 

Garanția pentru buna funcționare

 

13.6. Cazul în care Consumatorul poate solicita Prestatorului remedierea defectelor produsului: în cazul oricărei defecţiuni ivite înăuntrul termenului de garanţie.

 

13.7. Care sunt drepturile consumatorului în acest caz?

Consumatorul are dreptul să i se repare produsul de către Prestator, sau, dacă reparaţia este imposibilă sau dacă durata acesteia depăşeşte timpul stabilit prin contract sau prin legea specială, vânzătorul este obligat să înlocuiască bunul vândut.

 

13.8. Ce înseamnă produs cu defecțiuni?

 

Produsul defectuos este acel produs, care nu corespunde cerințelor legale de calitate, prevăzute pentru categoria de produse din care face parte, de la momentul punerii în circulație, sau care nu are caracteristicile descrise de prospectul furnizat de Producător.

 

13.9. Care este termenul de garanție?

 

Garanția este valabilă, dacă defecțiunea produsului apare într-un termen de 2 ani, calculat de la punerea sa în circulație de către Producător.

 

13.10. Persoana căreia îi revine obligația de garanție și condițiile existenței obligației de garanție:

 

Persoanele ținute la garanție sunt Producătorul și Distribuitorul. Defecțiunea produsului trebuie dovedită de către Consumator.

 

13.11. Producătorul (distribuitorul) nu este ținut de garanție în următoarele cazuri:

  • poate face dovada faptului că produsul nu a fost produs și pus în circulație în cadrul activității sale profesionale; sau
  • poate dovedi faptul că, potrivit ultimelor standarde științifice și tehnice, nimeni nu ar fi putut să prevadă existența defectului în momentul introducerii produsului pe piață; sau
  • poate dovedi faptul că, defectul a apărut doar pentru că produsul trebuia să respecte cerințe tehnice obligatorii prevăzute în acte normative sau acte administrative ale autorităților de stat.

Vânzătorul nu poate răspunde în același timp atât pe temeiul obligației de executare conformă cât și pe temeiul garanției pentru aceeași defecțiune. În cazul în care, în temeiul garanției Consumatorul a obținut repararea sau înlocuirea produsului, producătorul este ținut la predare conformă în ceea ce privește produsul înlocuitor, respectiv partea reparată din produs.

 

13.12. Pentru produsele de folosinţă îndelungată, de o valoare peste 150 Lei, termenul de garanție este 1 an. Termenul de garanție începe la momentul livrării produsului către consumator, sau, dacă punerea bunului în circulație este realizat de către distribuitor, sau un prepus al acestuia, la data punerii în circulație.

 

13.13. Când este scutit Profesionistul de la obligația de garanție?

 

Prestatorul va fi scutit de la obligația de garanție numai în cazul în care dovedește că, defecțiunea a survenit ulterior livrării bunului.

 

13.14. Prestatorul nu răspunde în afara perioadei de garanție, și nici pentru uzură.

 

13.15. Garanția nu acoperă prejudiciile survenite după livrarea produsului, care se datorează manipulării neglijente, utilizării pentru un timp excesiv, sau, utilizării contrare naturii sau destinației bunului.

 

13.16. Dacă consumatorul solicită înlocuirea produsului în termen de 3 zile, pe motiv de defecțiune, Prestatorul este obligat să înlocuiască produsul, cu condiția ca defecțiunea să limiteze utilizabilitatea produsului.

 

14.  Procedura în cazul lipsei conformității

 

14.1. Acordul de voințe survenit între Consumator și Profesionist nu poate conține prevederi contrare regulamentului, dacă acestea creează o situație mai grea Consumatorului.

 

14.2. Consumatorul are obligația de a dovedi încheierea contractului (cu factura, sau cu chitanța).

 

14.3. Cheltuielile ocazionate de îndeplinirea obligației de garanție cad în sarcina Prestatorului.

 

14.4. Prestatorul are obligația de a încheia proces-verbal despre solicitarea consumatorului.

 

14.5. O copie despre procesul-verbal se pune la dispoziția consumatorului fără întârziere. Prestatorul are obligația de a demonstra predarea procesului-verbal.

 

14.6. Chiar dacă Prestatorul nu poate hotărî de îndată asupra solicitării, este obligat să notifice în termen de 5 zile consumatorul cu privire la concluzia la care a ajuns, iar în caz de respingere, trebuie să indice motivele respingerii și alte căi care se află la dispoziția consumatorului.

 

14.7. Prestatorul este obligat să păstrează procesul-verbal timp de 3 ani de la data încheierii și să-l prezinte la solicitarea organelor competente să-l verifice.

 

14.8. Vânzătorul sau reparatorul are la dispoziție 15 zile calendaristice pentru a readuce produsul la conformitate.

 

15.  Dispoziții finale

 

15.1. În cazul în care o parte din prezentul regulament devine nulă, inaplicabilă, sau contrară legii,   aceasta nu afectează valabilitatea, aplicabilitatea și legalitatea restul prevederilor.

 

15.2. Neexercitarea unui drept al Prestatorului, prevăzut în prezentul regulament, nu are semnificația renunțării la acest drept. Renunțarea la orice drept poate avea loc exclusiv printr-o declarație scrisă.

 

15.3. Prestatorul și Clientul se obligă să rezolve neînțelegerile ivite între ei pe cale amiabilă. În cazul în care neînțelegerea, care privește un aspect reglementat de prezentul, nu se poate rezolva în 30 de zile, părțile convin asupra competenței exclusive a Judecătoriei Sectorului 2 și 3 din Budapesta (Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság), și a Tribunalului din Székesfehérvár (Székesfehérvári Törvényszék), după caz.

 

15.4. Prestatorul nu răspunde pentru prejudiciile rezultate din eventualele defecte tehnice ale rețelei de comunicare, defecțiunile ale mijloacelor de comunicare utilizate de prestator sau utilizator, defecțiunea sofware-ului sau unui program folosit de prestator, sau alte defecțiuni tehnice.

 

16.  Reclamații

 

16.1. Scopul nostru este livrarea tuturor comenzilor solicitate în condiții de calitate corespunzătoare, pentru a satisface dorințele clienților. Cu toate acestea, dacă utilizatorul se consideră nevoit să reclame un aspect privind executarea contractului sau livrarea, poate face acest lucru la numărul de telefon sau adresa de mail indicate mai sus, sau prin corespondență la adresa indicată în acest scop.

 

16.2. În caz de reclamație orală, prestatorul va face verificări de îndată, și dacă o consideră oportună, remediază problema reclamată. În cazul în care cumpărătorul nu este de acord cu măsura luată de prestator, sau verificarea de îndată nu este posibilă, Prestatorul încheie de îndată un proces-verbal despre reclamație și punctul său de vedere privind problema, urmând să predea o copie de pe acesta cumpărătorului.

 

16.3. Reclamația scrisă va fi soluționată în scris, în termen de 30 de zile. Respingerea reclamației trebuie motivată. Procesul-verbal întocmit despre reclamație și o copie de pe răspunsul se păstrează timp de 5 ani de către Prestator, având obligația să-l prezinte la solicitarea organelor competente să-l verifice.

 

16.4. În cazul respingerii reclamației aveți posibilitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor căruia i se supune profesionistul:

  • platforma SOL (de soluţionare online a litigiilor) a Comisiei Europene

 

16.5. Consumatorul are posibilitatea de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

                                                                  

16.6. Consumatorul are dreptul de a se adresa unui mediator sau Comitetului de Conciliere din Budapesta.

 

16.7. Comitetul de Conciliere din Budapesta este competent să soluționeze litigiile transfrontaliere ivite între consumatori și profesioniști pe cale extrajudiciară și străduie la împăcarea părților.

 

17.  Protecția datelor

 

17.1. Politica de confidențialitate a magazinului nostru este disponibil la: www.alindashop.ro/politica-de-confidentialitate

 

18.  Drepturi de autor

 

18.1. Prin accesarea paginii www.alindashop.ro utilizatorul acceptă condițiile de mai jos, chiar dacă nu s-a înregistrat pe site, și nu a comandat din webshop.

 

18.2. Conținutul paginii este proprietatea intelectuală a companiei Hoppline Kft.

 

18.3.   Prestatorul își rezervă toate drepturile asupra copierii și distribuirii a oricărei părți din conținutul site-ului. Conținutul paginii și reprezentarea acestuia sunt protejate de acte normative maghiare și internaționale.

 

18.4. Este interzis prelucrarea sau valorificarea paginii sau a unei părți a paginii (text, grafică, fotografie, materiale audio sau video, structură, program, etc.) fără acordul expres și prealabil al Prestatorului. Elementele paginii se pot salva sau tipări numai pentru utilizarea în scop personal. Nici în acest caz nu este îndreptățit Consumatorul la utilizarea și distribuirea, sau punerea la dispoziția publicului părții copiate.

 

18.5. Paginile www.alindashop.ro sunt protejate de drepturile de autor. Este interzis folosirea oricărei părți a paginii într-o modalitate care să o facă accesibilă publicului.

 

18.6. Folosirea acestor părți fără acordul Prestatorului atrage răspunderea civilă și penală a făptuitorului. Prestatorul este îndreptățit să pretindă încetarea încălcării dreptului său și repararea prejudiciului suferit.

 

18.7. Fotografiile folosite pe site au fost realizate sau achiziționate de către Prestator. Prestatorul depune eforturi în vederea transmiterii de informații corecte și exacte, dar nu răspunde pentru prejudicii cauzate de informațiile respective.

 

18.8. Prestatorul nu-și însușește comentele, opiniile, publicațiile etc. postate de utilizatorii site-ului.

 

18.9. Autorii comentelor, opiniilor și publicațiilor iau la cunoștință prin acceptarea termenilor și condițiilor, respectiv prin înregistrare, că ideile exprimate de ei pe site sunt publice, astfel nu sunt protejate de dreptul de autor.

 

19.  Legislația aplicabilă

 

19.1. Legislația în vigoare în Ungaria.

 

19.2. Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

 

 
 
 

Budapesta, 2 mai 2019

Hoppline Kft.